مکانو تراپی چیست؟

آشنایی با مکانو تراپی مکانو تراپی شامل استفاده‌ی استاندارد از تمرینات مقاومت فردی و تدریجی برای بازسازی درمانی بافت و کاهش درد است؛ به عبارت دیگر، مکانوتراپی، درمان ورزشی است که به طور خاصی برای درمان آسیب‌ها استفاده می‌شود. ثابت شده است که تمرین مقاومتی باعث تغییر بافت‌های بدن در سطح سلولی می‌شود. سلول‌های بخصوصی…

ادامه مطلب