دکتر امیر قنبریان

متخصص کایروپرکتیک در اصفهان

 

مراقبت ازناخنها بسیار مهم است ناخنهای نامناسب میتوانند منشاء عفونت گردند و بیماریهای ناخن باید بطور جدی درمان شوند. رعایت موارد زیر در همه مبتلایان به دیابت توصیه میگردد.

الف) ناخنهای پا باید بطور مستقیم چیده شوند و لبه آنها اندکی از انگشتان بیرون باشد تا از ایجاد عفونت در کناره ناخن جلوگیری شود.

ب) برای چیدن ناخن از قیچی استفاده نکنید. پس از کوتاه کردن ناخنها آنها را سوهان بزنید.