علل مختلف درد دیواره ی شکمی

دکتر امیر قنبریان

متخصص کاریوپراکتیک

یبوست مزمن بسیار شایع است. در نوعی از آن بیمار علی رغم زور زدن برای دفع اسفنکتر مقعد را سفت می کند این نوع یبوست درمانهای طب فیزیکی و توانبخشی بخوبی پاسخ می دهد در برخی از بیماران این یبوست بطور کامل درمان می شود..

مشخصات این نوع یبوست به این صور ت است که:

  • بیمار احساس دفع ناکامل دارد
  • با زور زدن نمی تواند مقعد خود را شل کند
  • زور زدن بیش از حد
  • سختی هنگام دفع
  • دفع به دفعات مکرر

بعضی اوقات این بیماری همراه با سندرم روده تحریک پذیر است.گاهی بیمار مجبور می شود مدفوع را ب انگشت تخلیه کند.

این نوع یبوست در خانمها شایعتر است. در یک سوم موارد از کودکی دیده می شود. گاهی بدنبال آسیب دیدن بدن مثلا بعد از جراحی کمر . عمل دیسک بیمار دچار یبوست می شود.

درمانهای جراحی و تزریق بوتوکس برای درمان این نوع یبوست استفاده شده ولی نتایج وبی به همراه نداشته است.