با این تمرینات ورزشی لوردوز گردن را درمان کنید !

تمرین‌هایی برای درمان لوردوز گردن

انجام تمرین‌های ورزشی برای درمان ناهنجاری لوردوز گردن می‌تواند یک روش عالی برای بهبود درد و افزایش حرکت باشد، با این حال، این تمرین‌ها باید با مراقبت بسیار انجام شوند.

به صورت ایده‌آل، تمرین‌های لوردوز گردن باید با راهنمایی یک فیزیوتراپیست آموزش‌دیده انجام گیرد. آنچه در ادامه می‌آید، برخی از تمرین‌هایی است که برای بازیابی انحنای گردن وجود دارند:

 • چرخش گردن

 

برای انجام این تمرین:

 1. به آرامی سر خود را از محل طبیعی آن به سمت چپ و راست بدن و سپس به حالت طبیعی آن حرکت دهید. تا زمانی که احساس درد یا ناراحتی نکرده اید، گردن خود را تا حد امکان به هر طرف حرکت دهید.
 2. این تمرین را ده مرتبه در هر طرف انجام دهید.

 

 • خم کردن گردن

 

برای انجام این تمرین:

 1. از حالت نشسته یا ایستاده، سر خود را به سمت پایین خم کنید به طوری که چانه‌ی شما سینه را لمس کند. برای چند ثانیه در این حالت مانده و سپس به آهستگی سر خود را به مکان طبیعی خود برگردانید.
 2. این تمرین را ۱۰ تا ۱۵ مرتبه تکرار کنید. این کار به انعطاف‌پذیری و حفظ عضلات گردن کمک می‎کند که برای حفظ حالت طبیعی گردن ضروری می‌باشند.

 

 • تمرین انقباض گردن

 

برای انجام این تمرین:

 1. انقباض گردن به سمت جلو را انجام دهید، که به لغزیدن سر به سمت جلو و عقب می‌انجامد. این کار می‌تواند در حالت نشسته یا ایستاده انجام شود.
 2. لغزاندن به سمت جلو باید تقریباً به اندازه‌ی سه تا چهار برابر بیش از انقباض به سمت عقب طول بکشد.
 3. هر حرکت را ده مرتبه انجام دهید.
پیشگیری از گودی گردن و گردن درد
 گودی گردن و گردن درد
 • کشش گردن

 

برای انجام این حرکت:

 1. سر خود را به سمت عقب ببرید مانند وقتی که با چشمان خود به سمت بالا و سقف نگاه می‌کنید. بیشترین مقدار کشش را برای چند ثانیه نگه داشته و سپس سر را به حالت عادی برگردانید.
 2. برای جلوگیری از آسیب، این تمرین را به آهستگی انجام دهید.
 3. ده مرتبه تکرار کنید.
 • انقباض شانه به سمت عقب یا پشت

 

برای انجام این تمرین:

 1. بایستید یا بنشینید در حالی که ستون فقرات شما در حالت راست قرار گرفته و سر شما در مکان طبیعی قرار دارد.
 2. دست‌های خود را در طرفین پهلوی خود قرار دهید.
 3. در این حالت، شانه‌های خود را با هل دادن بازوی خود و عقب بردن شانه، منقبض کنید.
 4. انقباض به سمت عقب، با چرخاندن بازو به سمت خارج در حالی که بازو از مفصل آرنج خم شده است، تکمیل می‌شود.
 5. این حالت را برای چند ثانیه نگه داشته و سپس بازو و شانه را به مکان طبیعی خود برگردانید. این حرکت را ده مرتبه تکرار کنید.
 • بالا انداختن شانه

 

برای انجام این تمرین:

 1. بازوهای خود را به صورت مستقیم در پایین طرفین بدن نگه دارید و تا جایی که ممکن است شانه‌های خود را به سمت سر خود بالا ببرید.
 2. این حالت را برای چند ثانیه نگه داشته و سپس شانه‌ها را به محل طبیعی خود برگردانید.
 3. این تمرین را ده مرتبه انجام دهید.
 • انقباض شانه به سمت جلو

 

برای انجام این تمرین:

 1. در حالی که ستون فقرات خود را صاف نگه داشته اید، هر کدام از دست‌های خود را بر روی شانه‌ی مخالف قرار دهید.
 2. در حالی که بازوهای خود را از آرنج خم کرده اید، این حالت را برای چند ثانیه نگه دارید و بعد بازوها را به مکان طبیعی خود ببرید.
 3. ده مرتبه این تمرین را تکرار کنید.
 • کج کردن گردن به طرفین

 

 1. در حالی که ستون فقرات خود را صاف نگه داشته اید، با قرار دادن سر خود در حالت طبیعی شروع کرده، به آهستگی سر خود را به سمت شانه‌ی راست خم کنید در حالی که مستقیم روبرو را نگاه می‎کنید. اکنون این کار را برای سمت مخالف انجام دهید.
 2. مهم است که در حالی که سعی می‎کنید هر کدام از گوش‎ها را به هر شانه می‌رسانید، سر خود را نچرخانید.
 3. این تمرین را ده مرتبه در هر طرف انجام دهید.

گردن درد اصفهان


سئو سایت توسط شرکت مهندسی کلینیک ۲۴