درد های عضلانی و توان بخشی آنها

دکتر امیر قنبریان متخصص کایروپرکتیک در اصفهان طالعات اخیر نشان میدهند که افراد میتوانند از منافع شرکت کردن در ورزشهای هوازی بهرهی زیادی ببرند. ورزشهای هوازی یا ایروبیک شامل فعالیتهایی است که موجب افزایش تعداد ضربان قلب شده و ضربان را در مدت زمان طولانی بالا نگه میدارد. معمولاً ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ورزش هوازی…

ادامه مطلب