درمان خارپاشنه در خانه

خار پاشنه زمانی ایجاد می‌شود که یک زائده استخوانی در زیر استخوان پاشنه احساس می‌شود و با درد در این ناحیه همراه است، همچنین می‌تواند بدون درد باشد. درد خار پاشنه اوایل صبح و بعد از بیدار شدن و یا بعد از استراحت با شدت بیشتری همراه است و به محض راه رفتن بعد از…

ادامه مطلب