تشخیص و درمان بیماری التهاب تاندون یا تاندونیت

التهاب تاندون یا تاندونیت  روشهای تشخیصی تاندونیت: معمولا متخصصین طب فیزیکی با معاینه ،تاندونیت را تشخیص می دهند.  اگرسایر بیماریها هم مطرح باشند ممکن است تصویر برداری ضروری باشدو پزشک ممکن است درخواست عکسبرداری  ایکس ری  کند یا سایر روشهای تشخیصی مانند سی. تی. اسکن یا اسکن ام .آر.آی .(MRI)را توصیه نماید.روشهای تشخیصی تکمیلی بیشتر…

ادامه مطلب