آشنایی توانبخشی قلبی

قبلا تصور می شد که بیمار سکته قلبی باید تا مدتها استراحت مطلق داشته باشد و حتی تا دو ماه به بیمار استراحت می دادند.بیماری که سکته قلبی می کرد دیگر امیدی به بازگشت به زندگی عادی نداشت. اما امروزه ثابت شده که بی حرکتی عوارض زیادی دارد و باید در اولین فرصت که بیماری…

ادامه مطلب