علت بوجود آمدن انواع تنگی کانال نخاعی چیست؟

بیماری تنگی کانال  نخاعی چیست؟ انواع تنگی کانال نخاعی | کانال نخاعی مجرایی است در مرکز ستون فقرات  که از روی هم قرار گرفتن مهره ها به وجود آمده است، به دلایل مختلف که در ادامه مطلب به آن می پردازیم کانال نخاع (فضای درون مهره ای) تنگ می شود و در نتیجه آن فشار به ریشه های عصبی وارد می کند.این فشردگی…

ادامه مطلب