آشنایی با انواع بیماری آرتریت ، شباهت ها و تفاوت ها ( قسمت دوم )

انواع اصلی بیماری آرتریت از آنجا که انواع مختلفی از بیماری آرتریت وجود دارد ، مهم است که بدانید کدام یک را دارید. بین این شرایط برخی شباهت ها وجود دارد ، اما تفاوت های اساسی نیز وجود دارد. روماتیسم مفصلی آرتریت روماتوئید نوعی آرتروز التهابی است. این همان چیزی است که به عنوان یک…

ادامه مطلب

آشنایی با انواع بیماری آرتریت ، شباهت ها و تفاوت ها ( قسمت اول )

انواع اصلی بیماری آرتریت از آنجا که انواع مختلفی از بیماری آرتریت وجود دارد ، مهم است که بدانید کدام یک را دارید. بین این شرایط برخی شباهت ها وجود دارد ، اما تفاوت های اساسی نیز وجود دارد. آرتروز شایعترین نوع آرتریت ، آرتروز است. تخمین زده می شود که حدود ۸٫۷۵ میلیون نفر…

ادامه مطلب