انواع تنگی کانال نخاعی

در این مطلب انواع تنگی کانال نخاعی مورد بررسی قرار می گیرد. ستون فقرات ما برای اینکه بتوانیم خم و راست شویم و در جهات مختلف حرکت کنیم، یکپارچه درست نشده است، بلکه مانند دانه‌های تسبیح تکه تکه درست شده است و سپس به هم متصل شده است. بین هر دو مهره یک سوراخ وجود…

ادامه مطلب

علت بوجود آمدن انواع تنگی کانال نخاعی چیست؟

بیماری تنگی کانال  نخاعی چیست؟ انواع تنگی کانال نخاعی | کانال نخاعی مجرایی است در مرکز ستون فقرات  که از روی هم قرار گرفتن مهره ها به وجود آمده است، به دلایل مختلف که در ادامه مطلب به آن می پردازیم کانال نخاع (فضای درون مهره ای) تنگ می شود و در نتیجه آن فشار به ریشه های عصبی وارد می کند.این فشردگی…

ادامه مطلب