میگرن

میگرن سردرد شدیدی است که میتواند با علایمی چون حساسیت به پرتوهای نور ، احساس سوزش یا خارش در ناحیه ران ها یا بازوها ،حالت تهوع ، استفراغ و افزایش حساسیت به نور و صدا همراه شود.

برخی از تغییرات در شیوه زندگی میتواند سبب کاهش علایم میگرن شود:

١-به اندازه کافی بخوابید.

٢-استرس را کاهش دهید.

٣-به اندازه کافی اب بنوشید.

۴-از بعضی غذاها دوری کنید.

۵-تمرینات مرتب فیزیکی انجام دهید.

اگر تغییرات بالا باعث کم شدن اثرات میگرن نشد پس درمان میگرن روی کاهش محرک های ایجاد میگرن و کنترل کردن علایم میگرن و استفاده از داروها تمرکز میکند.

چگونگی تشخیص میگرن :

تشخیص اینکه فردی میگرن دارد یا نه میتواند سخت باشد و روش و ازمایش مشخصی برای تأیید اینکه فردی میگرن دارد وجود ندارد اما این چند مورد میتواند تا حدی تعیین کند فردی میگرن دارد یا خیر:

  • طول کشیدن سردرد بین ۴ ساعت تا ٣ روز
  • حداقل ٢ ناحیه یک طرفه , حالت ضربه ای سردرد ، سردرد ملایم تا شدید، تشدید درد و جلوگیری از انجام کارهای معمول زندگی .
  • حداقل یک علامت اضافی مثل حالت تهوع ،استفراغ ، حساسیت به نور یا حساسیت به صدا .

اگر درمان های معمول برای میگرن مؤثر واقع نشد به متخصص کایروپرکتیک مراجعه کنید .


دکتر امیر قنبریان

دکترای پزشکی و متخصص کایروپرکتیک از آمریکا

دارای بوردهای ایالتی و ملی آمریکا NBCE

عضو انجمن علمی کایروپرکتیک کالیفرنیا CCA