درمان دیسک کمر اصفهان فیزیوتراپ

متخصصین طب فیزیکی (فیزیاتریست ها) پزشکانی هستند که دوره پزشکی عمومی را گذرانده اند و سپس در زمینه تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی آموزش دیده اند.
فیزیاتریست ها بیماری را تشخیص می دهند، پروتکل های درمان را طراحی می کند و می تواند دارو تجویز کنند.
فیزیوتراپ ها با توجه به نیازهای بیمار، برنامه ورزشی طراحی کرده و بیمار در طول درمان از فیزیاتریست خود رژیم درمانی مربوط به خود را دریافت می کند.
یک فیزیوتراپ پزشک نیست و نمی تواند دارو تجویز کند، بلکه برنامه های تمرینی را برای بهبود علائم و بهبود عملکرد، نظارت و تعویض می کند.
یک متخصص فیزیوتراپی پروتکل های درمان را که توسط پزشکان متخصص و پزشکان تجویز می شود، انجام می دهد.

چه زمان باید به متخصص طب فیزیکی مراجعه کنم؟

در صورتی که:

  • شما آسیبی دیده اید که باعث درد می شود و یا مانع عملکرد فیزیکی شما می شود.
  • شما بیماری یا ناتوانی را تجربه می کنید که عملکرد فیزیکی شما را محدود کرده و باعث درد می شود.
  • شما درد مزمن پشت، درد گردن، درد از یک آسیب فشاری تکراری و یا درد مزمن از آرتریت را تجربه می کنید.
  • شما سکته یا سایر آسیب عصبی را که عملکرد فیزیکی را محدود می کنند تجربه کرده اید.
  • شما در حال ریکاوری بعد از عمل جراحی هستید.
  • شما به جراحی به عنوان وسیله ای برای کاهش درد مزمن فکر می کنید.

دکتر امیر قنبریان

دکترای پزشکی و متخصص کایروپرکتیک از آمریکا

دارای بوردهای ایالتی و ملی آمریکا NBCE

عضو انجمن علمی کایروپرکتیک کالیفرنیا CCA

درمان دیسک کمر در اصفهان