روش های تشخیص صافی کف پا | درمان دیسک کمر اصفهان

روش های تشخیص صافی کف پا

برای فهمیدن اینکه در قوس پا احساس درد می‌کنید، ابتدا باید نوع قوس پایتان را شناسایی کنید، برای انجام این آزمایش ساده‌ روی خود مراحل زیر را انجام دهید:

  1. پایتان را مرطوب کنید.
  2. به‌صورت معمولی روی سطحی مانند یک پیاده‌رو و یا روزنامه بایستید که بتوانید اثر پای خود را روی آن ببینید.
  3. پایتان را بردارید و اثر رطوبت پایتان را نگاه کنید.

اگر هیچ قسمتی غیر از پاشنه و بالای پایتان در نزدیکی انگشتان پا را در جای پای ایجادشده نمی‌بینید، کف پایتان چکشی دارد. این به این معنی است که درد قوس شما به ‌احتمال‌زیاد ناشی از متمرکز بودن وزن زیاد روی توپ و پاشنه پا است که این توزیع نامناسب وزن منجر می‌شود که فرد حتی شوک‌های ضعیف را حس کند و درد قابل ‌توجهی در قوس کف پا داشته باشد.

روش های تشخیص صافی کف پا | درمان دیسک کمر اصفهان

اگر اثر ایجادشده تقریباً تمام کف پای شما را نشان می‌دهد، شما کف‌پایی با قوس کم دارید. قوس کم همراه با درد در قوس، ممکن است نشان‌دهنده وضعیت پیشرفته‌تر مانند پرونیشن بیش‌ازحد، کف پای صاف، و خار پاشنه باشد.
اگر کف پای شما قوسی نرمال داشته باشد، جای پای کاملی خواهید دید که فقط منحنی داخل پا در آن مشخص نیست. حتی اگر قوس کف پای شما طبیعی است، شما هنوز هم ممکن است درد قوس را تجربه کنید.

آزمایش‌هایی که ممکن است انجام شود عبارت‌اند از:

  • الکترومیوگرافی
  • MRIستون فقرات
  • مطالعات هدایت عصبی
  • عکسبرداری اشعه ایکس از پا
  • عکسبرداری اشعه ایکس از ستون فقرات

 اینستاگرام دکتر امیر قنبریان متخصص کایروپرکتیک و درمان دیسک کمر اصفهان


مطالب پیشنهادی:

روشهای تشخیص قوز کمر

قوز کمر و پشت (کیفوز) چیست؟

سرخوردگی مهره کمر یا اسپوندیلولیستزی