درمان های مختلف برای کوکسا والگا | درمان دیسک کمر اصفهان | دکتر امیر قنبریان

بررسی درمان های مختلف برای کوکسا والگا

در ادامه این مطلب از سایت دکتر امیر قنبریان متخصص درمان دیسک کمر اصفهان درمان های مختلف برای کوکسا والگا را مورد بررسی قرار می دهیم. هدف مداخلات پزشکی بازگرداندن زاویه بین گردن و تنه فمور و realignment صفحه آپوفیزی است تا میزان نیروهای برشی کاهش پیدا کند و استخوان سازی در گردن فمور در جهت ایجاد ترابکولاهای نرمال انجام شود.

درمان کوکسا والگا با جراحی

اولین قدم در درمان این اختلال جراحی نیست زیرا زاویه بین گردن و تنه فمور در دوران کودکی تغییرات زیادی پیدا می کند در صورتی که اختلال شدید شود و منجر به کوتاهی اندام و بی حرکتی شود درمان جراحی ( Varus osteotomy) لازم است که در ناحیه تروکانتریک و ساب تروکانتریک انجام می شود. در صورتی که کوکسا والگا با آنته ورژن همراه باشد درمان های جراحی (rotational ) این اختلال همراه باید مد نظر باشد.

درمان غیر جراحی کوکسا والگا

گزینه های غیر جراحی فیزیوتراپی و استفاده از وسایل کمکی از جمله عصا، واکر و … است که به تجویز پزشک باید استفاده شوند و می توانند کمک کننده باشند.

علل و خطرات اختلال کوکسا والگا | درمان دیسک کمر اصفهان | دکتر امیر قنبریان

فیزیوتراپی برای درمان کوکسا والگا

با توجه به عوارض این اختلال مداخلات فیزیوتراپی انجام می شود.

با کاهش بازوی گشتاوری این عضلات، اختلال عملکردی درآنها ایجاد می شود که به دنبال آن ضعف عضلات رخ می دهد. درنتیجه تقویت این عضلات با تمرین درمانی، تکنیک های PNF ، تکنیک های MET ،BFR و…. قابل انجام است.

به دنبال ضعف ابداکتور ها، اسپاسم در عضلات اداکتور هیپ دیده می شود که باید این عضلات آزاد شوند که آزاد سازی آنها به کمک تکنیک های relaxation که در PNF ، MET ، ischemic pressure و سایر تکنیک های آزادسازی انجام پذیر است.

در صورتی که کوکسا والگا با آنته ورژن فمور همراه باشد، کاهش دامنه چرخش خارجی و افزایش دامنه چرخش داخلی را داریم که باید دامنه چرخش خارجی را افزایش دهیم. افزایش ROM می تواند به کمک PNF، mobilization، stretching و… انجام شود.

درصورت وجود اختلال در gait باید اصلاح آن نیز صورت بگیرد. ( در صورتی که فرد از وسایل کمکی استفاده می کند باید نحوه استفاده از آن ها نیز به مریض آموزش داده شود.)

دکتر امیر قنبریان متخصص کایروپراکتیک اصفهان در کلینیک۲۴


مطالب پیشنهادی جهت مطالعه :

تشخیص و درمان سندرم آرتروگریپوزیس

علل دررفتگی مادرزادی کشکک

عوامل ایجاد آرتریت روماتوئید جوانان

دیدگاه خود را بنویسید