توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی | درمان دیسک کمر اصفهان

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی

در این مقاله از سایت دکتر امیر قنبریان متخصص درمان دیسک کمر اصفهان به بررسی مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی می پردازیم.
فاز اول( هفته اول)

اهداف  توانبخشی:

 • محافظت از گرفت
 • کنترل افیوژن، درد و ادم
 • خم شدن صفر تا ۹۰ درجه
 • انقباض خوب و فعال برای چهارسر
 • وزن انداختن با عصا ها و بریس تا حد تحمل

وضعیت بریس:

بریس از نوع مدرج قابل تنظیم در درجات مختلف همراه با ساپورت قدامی در ساق ؛در هفته اول باید بریس در وضعیت اکستنشن کامل قفل شود در هنگام خواب و راه رفتن باید استفاده شود و در حین تمرینات خارج گردد.

وضعیت وزن انداختن:

دو عصا با بریس قفل شده زانو،  وزن انداختن در حد تحمل (وقتی که اثر داروی مسکن تزریق شده داخل زانو ازبین رفت). البته گاهی اوقات جراح ترجیح می دهد وزن انداختن به تاخیر بیافتد.

ورزشها:

بانداژ را فراموش نکنید! ابتدا تناسب قلبی ریوی را در نظر بگیرید!  ورزشها را طی ۳ روز تکمیل کنید!
شرح نرمش
حرکت استخوان کشکک به چهار طرف
 • هر طرف ۵ ثانیه و۵  مرحله
 • ۵ تایی
انقباض عضله چهار سر: با قرار دادن حوله به قطر ۱۰ سانتیمتر
 • زیر زانو
 • ۶ ثانیه فشار – ۶ ثانیه استراحت
 • ۵ مرحله ۱۲ تایی
خم کردن زانو با کمک دستها و کشیدن پاشنه روی زمین و صاف کردن با کمک دست ها
 • ۱۰ ثانیه خم و ۱۰ ثانیه باز
 • ۵ مرحله ۱۰ تایی
انقباض و سفت کردن عضلات باسن در حالت خوابیده
 • ۶ ثانیه انقباض ۶ ثانیه استراحت
 • ۵ مرحله ۵ تایی
 نشستن بر لب تخت و باز کردن زانو با کمک پای سالم ( یکی از دستها را بالای زانو قرار دهید )
 • ۵ ثانیه خم – ۵ ثانیه صاف
 • ۵ مرحله ۱۰ تایی

راه های تشخیص و درمان پارگی رباط صلیبی | درمان دیسک کمر اصفهان

 به شکم بخوابید به طوری که زانو های شما از تخت بیرون بیاید
 • ۵ مرحله ۳۰ ثانیه ای
کشش ساق پا ( در گرفت همسترینگ بسیار مواظب باشید)
 • ۵ مرحله ی ۳۰ ثانیه
 SLR (بالا آوردن مستقیم زانو): در چهار جهت با بریس قفل شده در اکستنشن کامل(حتما زانو به طور کامل صاف باشد)
 • ۵ مرحله ۱۰ تایی
ایزومتریک همسترینگ (در گرفت BTB )
 • ۵ مرحله ۱۰ تایی
CPM : در صورت عقب بودن برنامه حرکتی /
 • افزایش دامنه فقط ۵ تا ۱۰ درجه در روز
تمرین انداختن وزن به طرف جلو ، عقب ، چپ و راست، با عصا و بریس در حد تحمل
 • ۵ مرحله ۱۰ ثانیه ایی در روز
 آموزش راه رفتن صحیح با عصا و بریس
در حالت خوابیده چند بالش در زیر مچ پا قرار دهید به طوریکه زانوی شما از قلب شما بالاتر قرار گیرد ،سپس کمپرس سرد را بر روی زانو قرار دهید همزمان با این عمل حرکت مچ پا به بالا و پایین
 • ۵ مرحله ۱۰ دقیقه ای

درمان های دستی (درصورت نیاز):