آرتروز

در علم پزشکی ، حدود ۲۰۰ نوع آرتریت مفصلی وجود دارد که به طور کلی به ۷ گروه اصلی تقسیم بندی شده اند. این هفت گروه عبارتند از:

  • آرتروز التهابی
  • آرتروز انقباضی یا مکانیکی
  • درد اسکلتی عضلانی بافت نرم
  • کمر درد
  • بیماری بافت همبند
  • آرتروز عفونی
  • آرتروز متابولیک

شایع ترین نوع آن ،استئو آرتریت است که اغل زنان را مورد حمله قرار میدهد.


دکتر امیر قنبریان

دکترای پزشکی و متخصص کایروپرکتیک از آمریکا

دارای بوردهای ایالتی و ملی آمریکا NBCE

عضو انجمن علمی کایروپرکتیک کالیفرنیا CCA