درمان خارپاشنه با ورزش و حرکات اصلاحی

ورزش و حرکات اصلاحی یکی از راه های رها شدن از درد خار پاشنه پا، کشیدن ماهیچه ها است در ادامه برخی از تمرینات مفید برای درمان خار پاشنه آورده شده است . شما می توانیداین تمرینات را در خانه انجام دهید اما لازم است قبل از هر کاری در مورد مناسب بودن این تمرینات برای شرایط شما…

ادامه مطلب