پیشگیری کمردرد در کودکان

پیشگیری کمردرد در کودکان کوله پشتی‌های سنگین در مدرسه، کمبود فعالیت بدنی و وضعیت بد بدن از جمله مواردی هستند که می‌توانند در کمر درد نقش داشته باشند، بنابراین در حالی که کودکان به مدرسه برمی‌گردند، برای والدین مهم است که درک کنند چگونه می‌توانند به پیشگیری کمردرد در کودکان کمک کنند.با توجه به اینکه…

ادامه مطلب