بارداری و دردهای اسکلتی | پوکی استخوان گذرا |

بارداری و دردهای اسکلتی | پوکی استخوان گذرا | پوکی استخوان گذرا این بیماری بیشتر در ۳ ماهه سوم بارداری و در ناحیه لگن اتفاق می‌افتد؛ با این حال ممکن است در سایر نواحی استخوانی بدن نیز دیده شود. خانم‌های باردار مبتلا به پوکی استخوان گذرا اغلب سابقه بیماری خاص یا ضربه به لگن ندارند. – محل درد و علائم این بیماری می‌تواند…

ادامه مطلب