پاچنبری یا کلاب فوت یک بیماری مادرزادی

آشنایی با پاچنبری یا کلاب فوت پاچنبری یا کلاب فوت یک بیماری مادرزادی است (از بدو تولد وجود دارد) که باعث می شود پای کودک به سمت داخل یا پایین بچرخد. این عارضه گاه در یک پا و گاه در هر دو پا با شدت های مختلف، نمایان می شود. در نوزادانی که پای پرانتزی…

ادامه مطلب