درمان آسیب و پارگی رباط صلیبی

درمان آسیب و پارگی رباط صلیبی فاز حاد: چنانچه جراحی زانو لازم باشد معمولاً جراح زانو آنرا ۳۳ هفته به تاخیر می اندازند تا التهاب کاهش یافته و از عوارضی مثل خشکی مفصل زانو بدنبال جراحی سریع جلوگیری شود. باید در این سه هفته عضلات جلو و عقب ران و دامنه حرکتی مفصل زانو تقویت…

ادامه مطلب