پیشگیری از دیسک گردن

دکتر امیر قنبریان متخصص کایروپرکتیک در اصفهان در اثر فشارهای مکانیکی و حرکات ایجاد شده به تدریج دیسکهای گردن دچار تغییراتی شده که از حالت نرمال خود خارج و در نهایت سبب بیرون زدگی دیسک میشود. یک دسته از علائم ناشی از فشار بر روی ریشه های عصبی و دسته دوم فشار بر روی نخاع…

ادامه مطلب

درمان یبوست با توانبخشی

دکتر امیر قنبریان متخصص کاریوپراکتیک یبوست مزمن بسیار شایع است. در نوعی از آن بیمار علی رغم زور زدن برای دفع اسفنکتر مقعد را سفت می کند این نوع یبوست درمانهای طب فیزیکی و توانبخشی بخوبی پاسخ می دهد در برخی از بیماران این یبوست بطور کامل درمان می شود.. مشخصات این نوع یبوست به…

ادامه مطلب

توانبخشی بعد از شکستگی

دکتر امیر قنبریان متخصص کاریوپرکتیک برای بهبود مناسب پس از شکستگی ، باید به اقدامات طب فیزیکی وتوانبخشی اهمیت داد. نادیده گرفتن اقدامات توانبخشی ویا کم اهمیت شمردن آن، عواقب وخیمی در بردارد. پس از آسیب و شکستگی اندامها، اگر عضو آسیب دیده برای مدت طولانی بی حرکت بماند و ورزشهای توصیه شده توسط پزشک…

ادامه مطلب