درمان دیابت در طب فیزیکی و توانبخشی

درمان دیابت در طب فیزیکی و توانبخشی دکتر امیر قنبریان متخصص کایروپرکتیک در اصفهان دیابت می تواند باعث عوارض متعددی در سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی و انواع مختلف درد در بخشهای بدن شود. اقدامات تخصصی طب فیزیکی در این زمینه به اقدامات پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی تقسیم می شود. هدف عمده در طب…

ادامه مطلب

پیشگیری از دیسک گردن

دکتر امیر قنبریان متخصص کایروپرکتیک در اصفهان در اثر فشارهای مکانیکی و حرکات ایجاد شده به تدریج دیسکهای گردن دچار تغییراتی شده که از حالت نرمال خود خارج و در نهایت سبب بیرون زدگی دیسک میشود. یک دسته از علائم ناشی از فشار بر روی ریشه های عصبی و دسته دوم فشار بر روی نخاع…

ادامه مطلب

تنگ شدن کانال نخاعی (تشخیص و درمان)

دکتر امیر قنبریان متخصص کایروپرکتیک در اصفهان تنگ شدن کانال نخاعی (تشخیص و درمان) تغییرات دژنراتیو مهره های کمری موجب تنگ شدن کانال نخاعی وفشار به ریشه های عصبی می گردد. دژنراسانس در قسمت های لیگامانها و مفاصل فاست بین مهره ها پدید آمده و در مواردی موجب لغزیدن مهره ها روی هم می شود.…

ادامه مطلب

روشهای پیشگیری از تاندونیت

دکتر امیر قنبریان متخصص کایروپرکتیک در اصفهان پیشگیری از تاندونیت: ●  ورزش وکار را آسان بگیرد: ● در صورت ایجاد درد در  مفاصل وتاندون ها به بدن استراحت بدهد واز انجام حرکات تکراری که فشار زیادی به تاندون وارد می کند پرهیز شود. ● ورزش ها بطور یکنواخت انجام نشود: اگر فعالیت و ورزش باعث…

ادامه مطلب