دلایل قفل شدن زانو

علت‌ها و دلایل قفل شدن زانو دلایل قفل شدن زانو عبارتند از: قفل کردن زانو به علت ممانعت مکانیکی غضروف یا قطعات استخوانی که به طور فیزیکی در مفصل زانو گرفتار می‌شوند، می‌تواند موجب قفل شدن زانو یا مفصل زانو گردد. پارگی منیسک “پارگی منیسک” دسته‌سطلی، علت‌ محدودیت صاف کردن مفصل زانو و یکی از…

ادامه مطلب