علل و عوامل بروز بیماری خار پاشنه

علل و عوامل علّت بروز بیماری خار پاشنه، وارد آمدن فشار یا آسیب به بافت پاشنه پاست که به التهاب فاسیای کف پا و استخوانی شدن بست های کف پا منجر می گردد. عوامل متعدّدی می توانند این مساله را موجب شوند که به طور عمده عبارتند از: – اضافه وزن (خار پاشنه بیشتر در…

ادامه مطلب