چه کنیم خارپاشنه سراغمان نیاید

از آنجا که بهترین راه درمان خارپاشنه، پیشگیری است، پزشکان توصیه می‌کنند پیش از این که بخواهیم به فکر درمان باشیم، بهتر است با رعایت اصول بهداشتی، مانع بروز خارپاشنه شویم. یکی از بهترین راه‌های پیشگیری از ایجاد خارپاشنه، پوشیدن کفش‌هایی است که بتواند فشار وارده به پاشنه پا را جذب کند، قسمت میانی کفش…

ادامه مطلب