صدا دادن و تق‌تق زانو

بررسی علل و درمان صدا دادن و تق‌تق زانو صدا دادن و تق‌تق زانو معمولاً نشانه مشکل جدی نیست؛ اما اگر همراه با درد باشد، ممکن است نشان‌دهنده آرتروز یا انواع دیگری از آرتریت باشد. ممکن است هنگام خم یا صاف‌کردن زانوها، یا هنگام راه‌رفتن یا بالا و پایین‌رفتن از پله‌ها، گاه‌به‌گاه صدایی مانند تق‌تق و…

ادامه مطلب