بیماری سندروم تونل کارپال چیست ؟ (علائم و درمان)

سندروم تونل کارپ یکی از بیماری های دست است که موجب بی حسی ، خواب رفتن و گزگز دست و سایر علائم می شود. این سندرم بر اثر گیر افتادگی عصب ها درمچ دست ایجاد می شود. عوامل بسیاری از جمله آناتومی طبیعی بدن شما ، سایر بیماری های دست یا نحوه استفاده از دست…

ادامه مطلب