سرخوردگی مهره ها چیست؟

علل و درمان سرخوردگی مهره ها یا اسپوندیلولیستزیس مهره های ستون فقرات به شکل منظم و مرتب روی یکدیگر قرار گرفته اند به شکلی که لبه جلویی و پشتی مهره ها در یک راستا و یک ردیف قرار می گیرند. اسپوندیلولیستزیس به معنی سر خوردن مهره هاست یعنی یک مهره روی مهره دیگر لیز خورده…

ادامه مطلب