درمان بورسیت زانو

روشهای درمان بورسیت زانو چیست؟ متناسب با قسمت آسیب دیده زانو، پزشک ممکن است یک یا چند روش از درمان بورسیت زانو زیر را برای درمان انتخاب کند. RICE روش‌های اولیه کاهش درد بورسیت که برای درمان دردهای حاد به کار برده می‌شوند عبارتند از: کاهش درد کاهش تورم حفاظت از بافت نرم آسیب دیده…

ادامه مطلب