نگاهی کلی به درد سیاتیک

نگاه کلی درد سیاتیک به دردی گفته می‌شود که در مسیر حرکت عصب سیاتیک به وجود می‌آید. این عصب از قسمت پایینی کمر منشأ گرفته و تا پایین پا ادامه می‌یابد. درد سیاتیک اغلب تنها یک طرف بدن را درگیر می‌کند. درد سیاتیک اغلب زمانی ایجاد می‌شود که فتق دیسک یا تنگ شدگی مهره به…

ادامه مطلب