علل درد آرنج (قسمت دوم)

علل درد آرنج در قسمت قبل به برخی از علل درد آرنج اشاره کردیم.در مقاله به ادامه‌ی دلایل ایجاد درد در آرنج می‌پردازیم. شکستگی و ترک خوردگی استخوان های آرنج می توانند دچار شکستگی (یا ترک خوردگی) در محل مفصل آرنج و نواحی اطراف آن شوند. معمولاً شکستگی آرنج باعث درد آرنج دست می شود…

ادامه مطلب