بیماری پارگی دیسک کمر چقدر شایع است ؟

میزان ابتلای افراد به بیماری دیسک کمر چقدر است؟ در هر سال از هر هزار نفر جمعیت برحسب نژاد و نوع کار و شیوه زندگی بین ۵ تا ۲۰ نفر مبتلا به پارگی دیسک کمر می شوند. به طور متوسط از هر هزار نفر جمعیت سالانه ۱۲ نفر به بیماری پارگی مبتلا می شوند. مردان دو برابر زنان به…

ادامه مطلب

درمان کمر درد های پس از عمل جراحی دیسک کمر

شکل گیری بافت جای زخم (که همچنین فیبروز اپیدورال نامیده می شود) پس از جراحی کمر بسیار شایع است،این عوارض پس از جراحی دیسک کمر به قدری شایع است که اغلب هم برای بیمارانی که عمل جراحی دیسک کمر موفقیت آمیزی دارند و هم در بیمارانی که کمردرد یا پا درد مکرر یا مستمری حتی بعد از…

ادامه مطلب