بارداری و دردهای اسکلتی | گرفتگی عضلانی |

بارداری و گرفتگی عضلانی گرفتگی عضلانی حدود ۵ تا ۳۰ درصد از خانم‌ها طی دوران بارداری به‌خصوص در ماه‌های آخر دچار دردها و گرفتگی‌های عضلانی می‌شوند. – محل درد و علائم انقباض‌ها و کرامپ‌های دردناک عضلانی در این دوران بیشتر ناحیه پاها و ساق را درگیر می‌کنند. این گرفتگی‌ها ممکن است هنگام خواب و یا در بیداری حین راه رفتن…

ادامه مطلب