تمرینات ورزشی که می‌توانند برای کمر درد مفید یا مضر باشند

در اینجا سعی می‌کنیم تا هر یک از تمرینات ورزشی که می‌توانند مفید یا مضر باشند برای این نوع از دردها را برایتان معرفی نمائیم. × سعی نکنید که تا نوک انگشتان خود را لمس نمائید از انجام تمریناتی که در آن باید تا لمس نوک انگشت خود خم گردید بپرهیزید. این تمرین می تواند به…

ادامه مطلب