دوره درمان با کایروپراکتیک چقدر است؟

مدت زمان دوره درمان با کایروپراکتیک به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله نوع مشکل اسکلتی-عضلانی، شدت مشکل، تاریخچه بیماری، و همچنین نحوه پاسخ فرد به درمان. افراد مختلف ممکن است نیاز به تعداد جلسات مختلف داشته باشند. در برخی موارد، افراد ممکن است با چند جلسه اولیه نتایج قابل توجهی حاصل کنند، اما در…

ادامه مطلب