درمان قفل شدن زانو و نحوه‌ی تشخیص این عارضه

چگونگی تشخیص و درمان قفل شدن زانو آزمایشات تشخیص قفل شدن زانو یا مفصل زانو آزمایشات برای تشخیص علت قفل کردن زانو یا مفصل زانو عبارتند از: شمارش گلبول‌های سفید خونی – تعداد گلبولهای سفید خون در صورت عفونت مفصل زانو افزایش می‌یابد. فاکتور روماتوئید- در بیماران مبتلا به التهاب مفاصل افزایش می‌یابد. افزایش رسوبات…

ادامه مطلب