صدا دادن گردن (علت، درمان، عوارض)

موقعیت های زیادی وجود دارند که وقتی می خواهید  گردن خود را بکشید، صداهای مشخصی مانند تق تق گردن را می شنوید. این اتفاق مخصوصا در هنگام صبح پیش می آید. با این حال، صدا دادن گردن تنها ناشی از کشیدن یا تکان های شدید گردن نیست، اما همچنین علائم یک نوع بیماری نیز می…

ادامه مطلب