بارداری و دردهای اسکلتی | درد لگن |

بارداری و دردهای اسکلتی | درد لگن |  درد لگن حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد از زنان در دوران بارداری یا بعد از زایمان دچار درد لگن و مفصل ساکروایلیاک (مفصل خاجی خاصره‌ای) می‌شوند. این درد مانند کمردرد دوران بارداری از دیدگاه عموم، بخشی عادی از بارداری تصور می‌شود؛ در حالی که با درمان آن می‌توان کیفیت زندگی…

ادامه مطلب