آیا می توان از بیماری نقرس پیشگیری کرد ؟

اگر چه نمی‌توان پیش بینی کرد که چه موقع یک حمله نقرس اتفاق می‌افتد، اما برای جلوگیری از حملات کارهای زیادی می‌توانید انجام دهید. داشتن سبک زندگی سالم در جلوگیری از حمله نقرس نقش مهمی بازی می‌کند. یکی از مزایای دیگری که سبک زندگی سالم برای شما به ارمغان می‌آورد جلوگیری از عوارض نقرس مانند…

ادامه مطلب