چه درمانی برای درد دیواره ی شکمی وجود دارد؟

چه درمانی برای درد دیواره ی شکمی وجود دارد؟ درمان درد دیواره ی شکمی به شدت علائم بستگی دارد. در دردهای خفیف، کاهش فعالیتهایی که منجر به درد می شوند می تواند کافی باشد. چسب محافظ شکمی می تواند مفید باشد، اگر که فشار دست باعث تخفیف درد می شود. بلاک عصبی موضعی یا تزریق…

ادامه مطلب