گردن درد مشکلی شایع

گردن درد مشکلی شایع است و بسیاری از بزرگسالان را دفعاتی در عمرشان تحت تأثیر قرار می‌دهد. گردن درد می‌تواند فقط گردن و شانه‌ها را درگیر کند یا به بازوها نیز سرایت نماید. درد در بازو می‌تواند مبهم بوده یا به صورت یک شوک الکتریکی احساس شود. برخی از علائم و نشانه‌های دیگر، مثل بی‌حسی…

ادامه مطلب