دردهای شانه و بازوی دست راست

دردهای شانه و بازوی دست راست شانه پرتحرک‌ترین اندام حرکتی انسان است. بدیهی است که بیشتر از سایر مفاصل، آسیب‌پذیر و در معرض خطرات باشد. از مواردی که باعث ایجاد درد در شانه و بازوی دست چپ یا راست می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. بیماری روتاتور کاف: روتاتور کاف اصطلاحاً به مجموعه‌ای از…

ادامه مطلب