جوش نخوردن شکستگی استخوان ها | علت تا درمان

بررسی دیر جوش خوردن یا جوش نخوردن شکستگی استخوان ها روش های درمانی مدرن تقریبا تمامی انواع شکستگی ها را درمان می کند. در موارد نادر، ممکن است یک شکستگی به طور صحیح بهبود نیابد. و در نتیجه باعث می شود استخوان جوش نخورد. در برخی موارد دیگر، ممکن است مدت زمان بهبودی شکستگی، بیش…

ادامه مطلب