جراحی تنگی کانال نخاعی

برای جراحی تنگی کانال نخاعی چندین روش می توان پیشنهاد کرد. یکی استفاده از آندوسکوپ است که در موارد محدود برای بیمارانی که دچار تنگی کانال نخاعی هستند می توان این عمل را انجام داد. که اصطلاحاً عمل های کم تهاجمی نامیده می‌شوند.  ۲- عمل های جراحی با استفاده از لوله های مخصوصی است که مانند آنتن رادیو از…

ادامه مطلب