سوالات پر تکرار عمل جراحی بسته ستون فقرات

عمل بسته ستون فقرات چیست ؟ عمل جراحی بسته ستون فقرات | در این روش در اتاق عمل تحت نظارت دستگاه رادیوگرافی یا سی تی اسکن  داخل دیسک ماده شیمیایی تزریق و دیسک کوچک میشود . بنابرین هزینه های بیمار مانند یک عمل جراحی توسط بیمارستان دریافت میشود . در صد موفقیت این عمل چقدر…

ادامه مطلب