تنگی کانال نخاع چیست و چطور درمان می شود؟

درد شدید در کمر و ستون فقرات حتما باید بررسی شود چرا که به عضو مهم نخاع ارتباط پیدا می کند. اگرچه نخاع با ستون مهره ها محافظت می شود اما گاهی اوقات همین مهره ها بلای جان نخاع می شود و درد زیاد ایجاد میکند چرا کانال نخاع در کمر تنگ شده و به…

ادامه مطلب