انواع تمرینات توانبخشی که به بهبودی شکستگی کمک می‌کنند کدامند؟

انواع تمرینات توانبخشی که به بهبودی شکستگی کمک می‌کنند کدامند؟ فیزیوتراپیست یا متخصص طب فیزیکی پس از ارزیابی عواملی نظیر شدت شکستگی، سن و تناسب اندام کلی بیمار، برنامه ورزشی را متناسب با شرایط فرد ارائه می‌کند که ممکن است ترکیبی از چند نوع تمرین باشد. رایج‌ترین تمرینات عبارت‌اند از: تمرینات نشسته: این دسته از…

ادامه مطلب