عوامل تشدید کننده سردردهای میگرنی

تشدیدکننده های میگرن اگر در معرض یک عامل تشدیدکننده میگرن قرار بگیرید، ممکن است ساعت ها و یا دو روز بعد به سردرد میگرنی دچار شوید. البته باید گفت که قرار گرفتن در معرض این تشدیدکننده ها همیشه موجب سردرد نمی شود. همچنین اجتناب از عوامل تشدید کننده میگرن نیز موجب جلوگیری کامل از سردرد نمی…

ادامه مطلب